Spausdinti

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA

 

 

     Dvidešimt pirmasis amžius - nuolat besimokančių ir kūrybiškų asmenybių amžius...

     Neužtenka mokiniams tradicinių pamokų klasėje. Norint sudominti mokinius, ieškome, kaip įdomiau pateikti ugdymo turinį. Tai - pamokos netradicinėse erdvėse, projektai, ekskursijos, renginiai, šventės, susitikimai su įžymiais žmonėmis...

     Birželio 18 dieną Šiluvos gimnazijoje vyko Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinė diena.

Svečius sveikino gimnazijos direktorius Rimas Puidokas, pavaduotoja ugdymui Virginija Paulauskienė. Pagrindinė renginio dienotvarkės dalis - netradicinių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės ir patirtys. Pasisakė Raseinių r. Šiluvos gimnazijos pradinių klasių mokytojos, rajono mokyklų pradinių klasių mokytojai.

     Saulė Sitavičienė, RRSPT metodininkė, aptarė rajoninių olimpiadų ir konkursų rezultatus, taip pat atvirą pamoką - efektyvią mokymosi formą.

     Antroje renginio dalyje rajono pradinių klasių mokytojai vyko į Šiluvos piligrimų informacijos centrą, kur sesė Regina Teresiūtė supažindino, kaip organizuoja įvairias parodas, edukacinius užsiėmimus.

     Raseinių kultūros centro Šiluvoje direktorė Birutė Greicienė pristatė centre rengiamų užsiėmimų panaudojimo galimybes pradinių klasių mokiniams.

     Ugdymas netradicinėje aplinkoje leidžia supažindinti vaikus su itin reikšmingais kultūros, mokslo ir meno objektais, daiktais, saugomais muziejuose, eksponuojamais parodose. Tai plečia vaikų akiratį. Mokiniai neįprastoje jiems aplinkoje mokosi dirbti kūrybiškai, stiprina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atlieka daugybę praktinių užduočių, suteikiančių žinių, patirties ir komandinio darbo džiaugsmo.

 

Zita Baltrušaitienė, mokytoja