Klaida
Spausdinti

[sigplus] Critical error: Image gallery folder jolita100 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

 

Raseinių krašto mokinių dainos ir šokiai festivalyje

„Esu Tau, Tėvyne!“

 

     Lietuvos atkūrimo šimtmečio paminėjimo proga ir 2018 metais Mažąja kultūros sostine paskelbtoje Šiluvoje balandžio 19 dieną šurmuliavo gausus būrys vaikų ir jaunimo iš Raseinių krašto. Šiluvos gimnazijoje įvyko rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių tautinės dainos ir šokio festivalis ,,Esu Tau, Tėvyne“. Dalyvių skaičius siekė iki 230 mokinių ir jų mokytojų.

     Festivalio tikslas - puoselėti ir populiarinti rajono ugdymo įstaigų mokinių tautinio žanro dainavimo, muzikavimo ir šokio tradicijas, kelti atlikimo meninį lygį, skatinti meno kolektyvų kūrybinį bendradarbiavimą ir tarpusavio bendrystę.

     Renginio organizatoriai: rajono muzikos, šokio, teatro ir dailės mokytojų organizacinė grupė - muzikos mokytojai metodininkai Ričardas Krivickas ir Jolita Oržekauskaitė, teatro mokytoja Ilma Garšvienė, dailės mokytoja ekspertė Rima Bingelienė ir šokio mokytoja Neringa Šlopšnienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba - metodininkė Valdonė Balčaitienė, Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos bendruomenė.

      Festivalio svečiai: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė Gintarė Greičiūtė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Šiluvos seniūnijos seniūnas Juozas Šlepas.

      Festivalio dalyviai: Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos šokių kolektyvas „Mozaika“ - vadovė mokytoja metodininkė Marytė Kvietkuvienė ir 6-8 klasių merginų vokalinis ansamblis - vadovė vyresnioji muzikos mokytoja Evelina Budrienė; Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vokalinis instrumentinis ansamblis - vadovė mokytoja metodininkė Jolita Čiuprovienė; Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 6-8 klasių mokinių vokalinis ansamblis ir mokinių skudutininkų ansamblis - vadovas vyresnysis mokytojas Juozapas Juščius; Viduklės Germanavičių šeimos kvartetas - vadovas Audrius Germanavičius; Raseinių Šaltinio progimnazijos jaunių tautinių šokių grupė „Versmė“ (4-5 klasių mokiniai) - vadovas mokytojas metodininkas Rimantas Turčinskas ir 5-6 klasių bei 7-8 klasių mergaičių ansambliai - vadovas mokytojas metodininkas Ričardas Krivickas; Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokyklos 8-10 klasių merginų ansamblis - vadovė vyresnioji mokytoja Rima Gudžiūnienė; Raseinių rajono Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcinio centro 10 klasės solistė Ignė Miniauskaitė - vadovė vyresnioji mokytoja Daiva Stoškienė; Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 8-10 klasių merginų vokalinis ansamblis - vadovė vyresnioji mokytoja Evelina Budrienė ir jaunių tautinių šokių grupė - vadovas mokytojas metodininkas Rimantas Turčinskas; Raseinių meno mokyklos vokalinis ansamblis ir smuikininkė Emilija Maciukevičiūtė - vadovės mokytoja ekspertė Jūratė Daugėlienė bei smuiko vyresnioji mokytoja Jolanta Turčinskienė ir solistės Karolina Petrauskaitė bei Emilija Bagdonaitė - vadovas mokytojas metodininkas Vytautas Vasiliauskas; Raseinių rajono kultūros centro ,,Dainos studija“ vaikų ansamblis ir merginų vokalinis ansamblis - meno vadovė Lina Urniežiūtė-Volfienė; Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos 4 klasės ir 6 klasės mokinių šokių grupės - vadovė mokytoja Neringa Šlopšnienė, 8 klasės mokinių ansamblis - vadovė vyresnioji mokytoja Daiva Stoškienė, 5 klasės mokinių ansamblis ir Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programos choras ,,Šiloja“ - vadovė mokytoja metodininkė Jolita Oržekauskaitė.

      Šventinį festivalį įvairiais ir nuotaikingais teatro etiudais papuošė Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro ,,Svajoklis“ mokiniai - vadovė mokytoja Ilma Garšvienė.

     Daina ,,Palaimink, Dieve mus“, suskambėjusi jungtiniu dalyvių ir svečių choru, įsiliejo į pynę renginių, 2018 metais skirtų Lietuvos atkūrimo šimtmečio paminėjimui, susijungė su Mažosios kultūros sostinės Šiluvos piligrimystės dvasia. Norisi tikėti, kad festivalio metu patirtas laikas palietė mažo, jauno ir suaugusiojo širdį, grįžę į namus meno ir kultūros piligrimai paliudys lietuvybės dvasią, apie kurią dar prieš 150 metus mąstė ir kalbėjo, muzikavo Vincas Kudirka - ,,Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“.

     Esame dėkingi ugdymo įstaigų vadovams ir administracijos darbuotojams už galimybę mokiniams ir jų mokytojams dalyvauti renginyje, Šiluvos gimnazijos bendruomenei už svetingumą, šilumą ir gerumą.

 

Jolita Oržekauskaitė, renginio koordinatorė

 

{gallery}jolita100{/gallery}