Spausdinti

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO
ĮSTATYMAS
2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198