Gerosios patirties sklaida Spausdinti

Respublikinė mokinių konferencijoje pristatytas projektas

 

„MES GALIME...“

 

            Spalio 25 d. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete vyko respublikinė mokinių konferencija „Šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje”. Tarp konferencijoje pranešimus pristatančių 8–12 klasių mokinių iš Alytaus, Vilniaus, Kretingos, Šiaulių, Karmėlavos, Vilkyškių, Radviliškio mokyklų buvo ir mūsų Mokyklos prezidentas Naglis Užumeckas.
       Konferencijos rengėjai pristatė mokiniams svečią iš Brazilijos, San Paulo universiteto profesorių Agnaldo Arroio. kuris skaitė pranešimą „Šiandieninis Brazilijos moksleivis – koks jis?“. Svečias pasakojo apie šiandieninio Brazilijos moksleivio gyvenimo ir mokymosi realijas, pateikė praktinių pavyzdžių.
          Konferencijoje dalyvavę mokiniai savo pranešimuose analizavo įvairius klausimus, susijusius su šių dienų mokinių gyvenimu, pradedant netradicinėse aplinkose vykstančiais pamokų aptarimais, projektų pristatymais, baigiant mokinių savijauta klasėje ir konstruktyviais siūlymais kaip pagerinti mokinių gyvenimą mokykloje ir už jos ribų, bei bandė atsakyti į svarbiausią konferencijos klausimą, koks yra šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje.
Mokyklos prezidentas pristatė projektą „MES GALIME...“, kuris buvo jo paties inicijuotas ir vykdomas mokykloje Mokinių tarybos jau trečius metus. Pristatome ištraukas iš pranešimo.

„... Pirmuosius žingsnius žengėme atsargiai, nes nežinojome, kaip mūsų idėją priims mokiniai ir mokyklos administracija. Aptarę esamą situaciją, numatę projekto žingsnius ir veiklas, pristatėme jas mokiniams. Sulaukėme administracijos pritarimo ir didelio mokinių susidomėjimo...
Projektas startavo 2011 m. lapkričio mėn.  Jo tema „Savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių lavinimas“.
Tikslai:
1.Skatinti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.
2.Sudaryti sąlygas pozityvaus bendravimo įgūdžių formavimuisi.
3.Naudojantis neformalaus ugdymo metodais, padėti jaunam žmogui labiau pažinti save ir savo aplinką.
4.Plėtoti jaunimo veiklas.
Iš pradžių manėme, kad veikla apims tik mūsų mokyklos mokinius, bet vėliau projektas plėtėsi ir prie jo jungėsi kitos rajono mokyklos.
1. I etape dalyvavo 40 mūsų mokyklos mokinių iš 8-12 klasių.
2. II  prisijungė 2 rajono mokyklos, mūsų mokyklos partnerės.
3. III etape prisijungs dar viena vidurinė rajono mokykla.
           Mokyklos direktorius leido mums įrodyti, kad  galime būti atsakingi. Veiklos vyksta  2 dienas, mes miegame mokykloje. Joje  mums leidžiama naudotis sportiniu inventoriumi, patalpomis, aparatūra. Maistu ir įvairiomis, veiklai reikalingomis priemonėmis pasirūpina patys mokiniai.
             O veiklos vykdomos įvairios. Detaliau aptarsiu 1 etapą. Jis  buvo skirtas vertybėms ir bendradarbiavimui. Grupės buvo mišrios, sudarytos iš skirtingo amžiaus mokinių. Jose mokiniai atliko užduotis, padedančias geriau susipažinti, repetavo prisistatymus ir situacijas, aiškinosi grupės narių vertybes, piešė, rašė ir visus darbus vėliau pristatė kitoms grupėms. Vyko tarpgrupinės tinklinio, krepšinio varžybos, estafetės. Buvo statomas Tolerancijos laivas. Naktį dalyviai pasiskirstė į 2 grupes: vieni lankėsi šokių aikštelėje, o kiti naktiniame kino teatre. Rytą, aktyviai pasimankštinus, vyko  veiklų ir įspūdžių aptarimas. Iš spalvotų delnų, ant kurių kiekvienas dalyvis ne tik save apibūdino, bet ir parašė linkėjimus kitiems, buvo sudarytos ,,Galimybių saulės“, kuriomis papuošėme mokyklos sienas. Visi kartu pabaigėme sakinį ,,MES GALIME...“ būti atsakingi, kūrybingi, draugiški, linksmi, drąsūs, aktyvūs... Dar norėčiau pridurti, kad į šį projektą buvo priimti ir mokiniai, priklausantys rizikos grupei, tie kurie ne kartą buvo nusižengę mokyklos taisyklėms, tačiau jie aktyviai įsijungė į veiklą ir jokių problemų mums nesukėlė. Jie įrodė, kad, kai nori, gali būti geri, drausmingi ir kūrybingi.
             Ir trumpai apie kitus etapus. 2-ame bendradarbiavom su kitų rajono mokyklų mokiniais. Dėmesys buvo skirtas ir užduotys bei veikla orientuota ne tik į mokinių savęs pažinimą, bet ir į dalyvaujančių mokyklų tradicijų ir aplinkos pažinimą. Buvo organizuotas žinių konkursas, skirtas Raseinių rajonui ir mokykloms dalyvėms, kurio metu dalyviai pasitikrino, ką žino apie rajono istoriją ir įžymias vietas bei projekte dalyvaujančias mokyklas, jų nūdieną ir istoriją...
              Norėdami įgyvendinti 3 etapą, dalyvavome ,,Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurse“. Gavome finansavimą. Planuojame, jog šiame etape, kuris vyks lapkričio mėnesį, dalyvaus apie 90 mokinių iš  rajono mokyklų. Šiame etape veiklos bus orientuotos į savęs pažinimą ir bendravimo įgūdžių lavinimą. Bus organizuojamas Protų mūšis, sportinės varžybos, bendravimo žaidimai, aktyvius užsiėmimus praves lektoriai. Organizuojamas fotografijų konkursas ,,Žmogus tarp žmonių“ , o kilnojamoji fotografijų paroda keliaus į visas mokyklas, projekto dalyves ...
Dalyvaudami šiame projekte mokiniai ne tik turiningai leidžia laiką, bet ir mokosi:
·    Bendradarbiauti.
·    Organizuoti.
·    Pritaikyti savo kūrybinius sugebėjimus.
·    Planuoti grupės veiklą.
·    Tolerancijos.
·    Savarankiškumo.
·    Atsakomybės.
              Mūsų siekiamybė, jog šio projekto ribos išsiplėstų ir kitais metais prie šios veiklos prisijungtų bent kelios mokyklos iš aplinkinių rajonų ...
              Šio projekto rengėjai teigia, kad bet kuris mokinys GALI  būti kūrybingas, žingeidus, atsakingas, nuoširdus, atviras, drąsus... tik reikia surasti raktą į jo širdį ...
          Sakoma, jog ,,Gyvenimas moko tik tuos, kurie jo mokosi“. Šiandieninėje mokykloje kiekvienas mokinys gali realizuoti save bei savo idėjas, aktyviai dalyvauti jam patinkančioje veikloje, parodyti kitiems savo gebėjimus.  Gali, bet  tik tada, jei pats to nori. Džiaugiuosi, kad mūsų mokykloje yra aktyvių, kūrybingų mokinių, kurie to nori. Vienas lauke ne karys, reikalinga komanda ir aš ją turiu. „

 

Monika Andrulytė,  Mokinių tarybos narė