Tėvų aktyvas Spausdinti

Tėvų komitetas

 


Tėvų komitetas – mokinių tėvų savivaldos institucija, kurią sudaro 1 – IV klasių mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai (1 atstovas iš kiekvienos klasės). Tėvų komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos bei tėvų komiteto nuostatais. Tėvų komitetas:

1. dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;

 2. telkia tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

Tėvų komiteto sudėtis:

 

1. Justina Sebeckytė                         IUG

2. Jolanta Radzišauskienė                PUG

3. Laura Korsakienė                         1 klasė

4. Jūratė Gedvilienė                        2 klasė

5. Aistė Sinkienė                             3 klasė

6. Irena Palubinskienė                     4 klasė

7. Kristina Stasaitienė                       5 klasė

8. Alma Tijūnaitienė                         6 klasė

9. Kristina Armoškienė                     7 klasė

10. Virginija Danusienė                    8 klasė

11. Neringa Aleksandravičiūtė          Ig klasė

12. Nijolė Bondorienė                      IIg klasė

13. Laima Musteikienė                     IIIg klasė

14. Saulius Mockus                           IIIg klasė

15. Zina Tijūnaitienė                        IVg klasė