Tėvų aktyvas Spausdinti

Tėvų komitetas

 


Tėvų komitetas – mokinių tėvų savivaldos institucija, kurią sudaro  1 – IV klasių mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai (1 atstovas iš kiekvienos klasės). Tėvų komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos bei tėvų komiteto nuostatais.

Tėvų komitetas:

1. dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;

 2. telkia tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

Tėvų komiteto sudėtis 2018-2019 mokslo metais:  

 

Ikimokyklinio ugdymo

grupė

     

Justina Sebeckytė

Priešmokyklinio ugdymo

grupė

Reda Ševelienė

1 klasė

Ričardas Valnickas

2 klasė

Laura Korsakienė

3 klasė

Jūratė Gedvigienė

4 klaė

Aistė Sinkienė

5 klasė

Irena Palubinskienė

6 klasė

Kristina Stasaitienė

7 klasė

Alma Tijūnaitienė

8 klasė

Alma Pranckevičienė

I klasė

Virginija Danusienė

II klasė

Neringa Aleksandravičiūtė

III klasė

Dainius Želvys

IV klasė

Saulius Mockus