Metodinė taryba Spausdinti

 

Metodinė taryba

1. Rita Jocienė– metodinės tarybos pirmininkė

2. Rasa Norkienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

3. Indrė Jagminienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

4. Eduardas Paulauskas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

5. Daiva Stoškienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

6. Nijolė Petrauskienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

7. Angelė Galinaitienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

8. Metodinės tarybos kuratorė direktoriaus pavaduotoja V. Paulauskienė