Paieška

Pamokų laikas

1)   8 : 00 -  8 : 45

2)   8 : 55 -  9 : 40

3)   9 : 50 - 10 : 35

4)  10 : 55 - 11 : 40

5) 12 : 00 - 12 : 45

6) 12 : 55 - 13 : 40

7) 13 : 45 - 14 : 30

8) 14 : 35 - 15 : 20

Dabar naršo

Mes turime 25 svečius online

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 291226
Vizija. Misija. Tikslai PDF Spausdinti Email

Šiluvos gimnazijos vizija, misija ir ugdymo tikslai

 

Gimnazijos veiklos strategijos  

Šiluva Lietuvai – krikščioniškumo pagrindus tvirtinantis dvasinio tobulėjimo centras, turintis specifines tradicijas ir šventes. Būti svarbiausia šios vietovės mokykla – didelė garbė ir pareiga miestelio istorijai ir ateičiai.

 

Gimnazijos vizija

Moderni, saugi, atvira kaitai, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti ugdymo įstaiga.

 

 

Gimnazijos misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Siekti, kad gimnaziją baigtų įgiję bendrą raštingumą, sociokultūrinę bei pilietinę brandą, išmokę mokytis, ugdytis vertybines nuostatas, atsakingai žiūrintys į savo ateitį bei turintys pagrindus mokytis visą gyvenimą mokiniai.

 

 

Gimnazijos filosofija

„Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų.“   Dž. Lokas.


         

Raseinių r. Šiluvos gimnazijos strateginiai prioritetai bei tikslai 2016-2018 metams.

I. Prioritetas. Ugdymo kokybės gerinimas.

Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir atsakomybę  už savo mokymosi pasiekimus.
  2. Efektyviau naudoti sukurtas edukacines aplinkas, orientuotas į mokinių esminių kompetencijų ugdymą.
  3. Tęsti tarpdalykiniais ryšiais paremtą mokymą ir projektinę veiklą .
  4. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą.
  5. Efektyvinti  darbą su gabiaisiais mokiniais.
  6. Vykdyti bendradarbiavimu grįstą mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą ir švietimo pagalbos mokiniams teikimą.

II. Prioritetas. Savita ir motyvuojanti gimnazijos ugdymo aplinka.

Tikslas. Saugios, jaukios  aplinkos  ir veiklios  bei draugiškos gimnazijos bendruomenės puoselėjimas.

Uždaviniai:

  1. Gerinti gimnazijos bendruomenės vidaus kultūrą.
  2. Ugdyti lyderystę visose mokyklos bendruomenės narių grupėse.
  3. Stiprinti esamus ir kurti naujus partnerystės ryšius.
  4. Tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokiniais ir jų tėvais.
 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.