Paieška

Pamokų laikas

1)   8 : 00 -  8 : 45

2)   8 : 55 -  9 : 40

3)   9 : 50 - 10 : 35

4)  10 : 55 - 11 : 40

5) 12 : 00 - 12 : 45

6) 12 : 55 - 13 : 40

7) 13 : 45 - 14 : 30

8) 14 : 35 - 15 : 20

Dabar naršo

Mes turime 49 svečius online

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 284229
Gimnazijos taryba PDF Spausdinti Email

Gimnazijos taryba

 

 1. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Ji telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda direktoriui spręsti aktualius klausimus bei atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams, svarsto ir pritaria vidaus veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

 2. Taryba sudaroma iš devynių narių: trijų mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), trijų mokytojų, trijų I - III gimnazijos klasių mokinių. Tarybos nariai renkami atviru balsavimu: tėvų atstovai – visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, mokytojų atstovai – Mokytojų tarybos posėdyje, mokinių atstovai – Mokinių tarybos posėdyje.

 3. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti sušaukiamas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Direktorius, mokinių prezidentas ir kiti asmenys Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

 4. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Gimnazijos taryba:

  1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

  2. pritaria strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, darbo bei vidaus tvarkos taisyklėms, metinei veiklos ataskaitai ir kitiems veiklą  reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

  3. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;

  4. teikia siūlymus dėl finansinės veiklos tobulinimo;

  5. pritaria metinės veiklos ataskaitai ir teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

  6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

  7. aptaria  Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos, metodinių grupių, Mokinių tarybos ir Tėvų komiteto bei mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas, teikia siūlymus direktoriui dėl jų įgyvendinimo;

  8. teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant  materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

  9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

  10. už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusioms mokyklos bendruomenės grupėms.

 

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

 

Pirmininkė:   Alma Pranckevičienė

Sekretorė:    Janina Nyderienė

Nariai:          Virginija Danusienė

     Alma Tijūnaitienė

     Regina Užumeckienė

     Regina Šilvienė

     Airidas Kundrotas

     Jolanta Stunžėnaitė

     Roberta Danusaitė

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2019-09-04 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.